I denne sektion

Del denne side

IAPP Certificeringer

Bliv Data Protection Officer (DPO) med kurser og certificeringer fra Global Knowledge

Den nye persondataforordning (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018, hvilket sætter nye krav til alle virksomheder. Alle virksomheder, der håndterer persondata inden for EU og/eller har flere end 200 ansatte i organisationen skal nu have en DPO, som varetager en uafhængig og uvildig rolle i forhold til databeskyttelse.

 

Hvem skal have en DPO?

Kan du genkende din virksomhed i ét af nedenstående områder, skal I have en DPO

  • Alle offentlige myndigheder, samt virksomheder der støttes finansielt af staten
  • Private virksomheder hvis enten den dataansvarlige eller databehandleren har en kerneaktivitet bestående af:
    - Behandling af personoplysninger som kræver regelmæssig og systematisk overvågning af registrerede i stort omfang
    - Behandling i stort omfang af følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold

En DPO har en lang række af opgaver såsom Involvering i alle spørgsmål vedr. beskyttelse af persondata, oplysning og rådgivning til dem, der behandler personoplysninger om krav efter forordningen, håndtering af registrerede personers forespørgsler vedr. deres persondata, samt kontaktperson for tilsynsmyndigheden.

 

Hvordan bliver man DPO?

Med kurser fra IAPP får du en forståelse for databeskyttelse, håndtering af persondata samt de nye lovkrav som den persondataforordningen (GDPR) bringer med sig. Kombinationen af en IAPP Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU) og Certified Information Privacy Manager (CIPM) eller kombinationskurset Certified Information Privacy Professional and Manager prep course (CIPPE-CIPM) er det, der skal til for at medarbejderne er klædt rigtigt på.

 

Du kan se alle IAPP certificeringer her:

IAPP Certificeringer 
IAPP Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU) 
Certified Information Privacy Manager (CIPM) 
Certified Information Privacy Professional and Manager prep course (CIPPE-CIPM) 
Certified Information Privacy Technologist (CIPT-IAPP) 
Certfied Information Privacy Professional and Technologist prep course (CIPPE-CIPT)